FANPAGE Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định https://www.facebook.com/cdvhntdlnd

Phòng Tổ chức, Hành chính và Thực hành dạy nghề VH, NT, DL

Phòng Tổ chức, Hành chính và Thực hành dạy nghề VH, NT, DL
* Công tác Tổ chức

- Đề xuất cơ cấu tổ chức của nhà trường, xây dựng dự thảo các quy định, quy chế về tổ chức.
- Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ lý lịch của cán bộ viên chức; cung cấp các số liệu về hồ sơ cán bộ khi có yêu cầu.  
- Tham mưu, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý theo từng giai đoạn.
- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực như: kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng viên chức.
- Tiếp nhận, điều động cán bộ, giảng viên, nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của nhà trường; đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.
- Xây dựng kế hoạch biên chế, kế hoạch tuyển dụng; giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức các kỳ tuyển dụng theo đúng quy định.
- Phối hợp các đơn vị tổ chức hàng năm thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng viên chức nhà trường.
- Thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên theo đúng quy định nhà nước: nâng lương, thâm niên, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu.
- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Đề án vị trí việc làm của nhà trường.
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm, bao gồm hướng dẫn bình xét thi đua cấp Trường và làm hồ sơ thủ tục đề nghị cấp trên xem xét đánh giá khen thưởng.
- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất công tác của nhà trường với các Sở, Ban, Ngành liên quan về các lĩnh vực: tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, hành chính tổng hợp, thi đua khen thưởng… và các lĩnh vực khác được giao.
          * Công tác Hành chính         
- Quản lý, lưu trữ văn bản bảo đảm đúng quy trình, tính pháp lý, thể thức theo quy định trước khi trình Ban Giám hiệu ký.
- Đảm bảo cơ sở vật chất, mua sắm các loại tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo.
- Cấp các loại giấy tờ hành chính theo sự phân công của Ban Giám hiệu; quản lý con dấu, công văn, tài liệu của nhà trường theo đúng quy định.
- Thực hiện công tác quản lý, kiểm kê tài sản, trang thiết bị theo quy định của nhà nước.
- Thực hiện việc lễ tân, tiếp khách.
- Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường theo quy định.
- Duy trì trật tự trị an, môi trường cảnh quan trong khu vực nhà trường. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, an toàn, trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt.
* Công tác Tài chính, Kế toán
- Xây dựng kế hoạch dự toán các nguồn tài chính, kế hoạch tài chính hàng năm và theo giai đoạn phát triển của Trường.
- Xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư.
- Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính: Ngân sách nhà nước cấp, học phí, kinh phí hợp đồng đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, lệ phí tuyển sinh, lệ phí khu nội trú và các lệ phí khác.
- Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án.
- Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hoạch toán kế toán theo quy định. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn.
- Thực hiện thu, bảo quản và chi trả các khoản tiền từ các khoản thu khác của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi của các đơn vị có thu trong toàn trường theo quy định.
- Trực tiếp thu học phí và các khoản đóng góp của người học tại trường.
- Lập dự toán kinh phí, thuế (nếu có) và theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng liên kết đào tạo trong nhà trường.
- Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho cán bộ, giáo viên, người lao động; chi trả học bổng cho HSSV theo đúng quy định hiện hành; nộp và quyết toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.
- Thực hiện kiểm tra, thanh toán các khoản kinh phí hoạt động theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định hiện hành của nhà nước.
- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.
- Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nguồn thu cho Trường.
- Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của Trường hàng năm. Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định.
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.
- Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính.
* Công tác Thực hành dạy nghề Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch
- Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ biểu diễn chương trình nghệ thuật của nhà trường, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung liên quan đến công tác thư viện nhà trường.
- Phối hợp với các phòng, khoa, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện dạy học để hoàn thành công tác thực hành nghề nghiệp của nhà trường.
- Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản được giao theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.
Đường dẫn
Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Hôm nay12,000
  • Tháng hiện tại508,987
  • Tổng lượt truy cập7,281,463
Liên kết đào tạo
Văn bản mới

PTS2023

Phiếu đăng ký tuyển sinh năm 2023

Lượt xem:673 | lượt tải:198

129/QĐ-TCĐVHNT&DL

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Lượt xem:467 | lượt tải:0

2222/QĐ-TTg

Quyết định số 2222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:366 | lượt tải:0

15/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT

Lượt xem:961 | lượt tải:241

05/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH

Lượt xem:965 | lượt tải:233

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây