Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định

https://cdvhntdlnd.edu.vn


Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú

Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú của thầy giáo ThS. Trần Hải Minh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường
                UBND TỈNH NAM ĐỊNH
        TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT & DL
 
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 
 


Ảnh mầu
4 x 6
(đóng dấu giáp lai)
 
                                                             BẢN KHAI THÀNH TÍCH
                                         ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên:        TRẦN HẢI MINH                 Nam, nữ: Nam
2. Tên gọi khác (nếu có): Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1963
4. Nguyên quán:  Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái bình
5. Hộ khẩu thường trú: 112/314 đường Trường Chinh - TP Nam Định
6. Dân tộc: Kinh
7. Nơi công tác: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định
8. Chức vụ hiện tại: Hiệu trưởng
9. Trình độ đào tạo: Thạc sỹ - NCS           Chuyên ngành: Văn hóa học
10. Học hàm, học vị: Thạc sỹ - NCS
11. Ngạch lương đang hưởng: 15.113; bậc 9/9; hệ số 4,98
      - Phụ cấp chức vụ 0,9
12. Năm vào ngành giáo dục: 2001
13. Số năm trực tiếp giảng dạy:  16 năm
14. Số năm công tác tại vùng khó khăn: Không
15. Địa chỉ liên hệ: Trường Cao đẳng VHNT&DL Nam Định,
Số 128 Trần Huy Liệu, TP Nam Định
16. Điện thoại nhà riêng:                        Di động:  0913 018 913
17. Quá trình công tác:
 
 
Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác
 2/1982 - 6/1985  Bộ đội phòng Tuyên huấn chính trị - Quân đoàn 3
 7/1985 - 9/1988  Xuất ngũ về địa phương 
 10/1988 - 11/1992  Công nhân nhà máy Dệt Nam Định 
 12/1992 - 4/1998  Cán bộ Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh Nam Định
 5/1998 - 9/1999  Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh NĐ
 10/1999 - 6/2001  Trưởng phòng Nghiệp vụ Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh Nam Định
 7/2001 - 2/2008  Trưởng khoa Âm nhạc trường TC VHNT Nam Định
 3/2008 - 12/2009  Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Văn hóa Nghệ thuật trường TC Văn hóa Nghệ thuật Nam Định
 01/2010 - 01/2011  Phó Hiệu trưởng trường TC Văn hóa Nghệ thuật Nam Định
 02/2011 - 3/2016  Hiệu trưởng trường TC Văn hóa Nghệ thuật Nam Định
 4/2016 - Nay  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định
   
   
   
 
18. Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:  

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

           1. Phẩm chất chính trị:
 - Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng.
 - Có ý thức chấp hành bảo vệ, quán triệt, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, đường lối, các nghị quyết, chính sách, pháp luật của nhà nước.
 - Luôn có thái độ trung thực, kiên quyết và có quan điểm rõ ràng trong việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị của bản thân và các cán bộ đảng viên thuộc chi bộ mình quản lý trước những diễn biến chính trị phức tạp trong nước và quốc tế.
           2. Đạo đức, lối sống
           Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống hòa nhã, trong sáng, giản dị. Luôn trau dồi tu dưỡng cá nhân và vận động đảng viên, quần chúng, gia đình noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          Với cương vị quản lý - Nhà giáo luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, danh dự, uy tín trách nhiệm và lương tâm người thầy. Nghiêm túc vận động đảng viên và gia đình chấp hành những điều đảng viên không được làm. Luôn giữ vai trò trung tâm xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị, khách quan trong việc phê bình, tự phê bình với tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bố. Không để vợ, con, gia đình lợi dụng chức vụ, uy tín của mình để trục lợi cá nhân làm ảnh hưởng đến đơn vị và uy tín của đảng.
            3. Tài năng sư phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục (NGND khai từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến khi xét)
            a) Tài năng sư phạm: Giải Nhất Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2016
             b) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ:
           - Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học  
 
TT Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì) Cấp nghiệm thu, xếp loại Năm nghiệm thu
1. Phương pháp biên tập và dàn dựng chương trình Nghệ thuật Sân khấu tổng hợp  Tỉnh Nam Định  2013
       
         Trong những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên đã có những đề tài sau được ứng dụng (thời gian, địa điểm):
           - Sáng kiến: Phương pháp biên tập và dàn dựng chương trình Nghệ thuật Sân khấu tổng hợp. Được áp dụng từ năm 2010, tại trường TC Văn hóa Nghệ thuật Nam Định.
          - Giáo trình, sách chuyên khảo: Biên soạn, chỉnh sửa, thẩm định chương trình chi tiết Ngành Quản lý Văn hóa - 2010.
          - Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Bài viết “Các hình thức diễn xướng chầu văn ở Nam Định” đăng trên tạp chí Nghiên cứu Văn hóa số 08 – tháng 6/2014 của trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
          - Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng:  
           Học sinh Trịnh Minh Thu lớp Âm nhạc K21 đạt giải nhất toàn quốc tại Hội thi “Tài năng trẻ học sinh - sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ Nhất năm 2012. Tiết mục do Thạc sĩ Trần Hải Minh huấn luyện và dàn dựng, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chứng nhận là Giảng viên có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đào tạo tài năng trẻ ngành văn hóa nghệ thuật. (Quyết định số 3402/QĐ-BVHTTDL ngày 05/9/2012)
          - Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, giảng viên dạy giỏi:
           Hướng dẫn và giúp đỡ giáo viên Nguyễn Thị Thúy Hoa đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2008, giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009.
          Hướng dẫn và giúp đỡ giáo viên Hoàng Thị Cúc đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2012.
          Hướng dẫn và giúp đỡ giáo viên Trần Đình Tuyên đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi TCCN cấp tỉnh năm 2015, giải Nhì giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc năm 2015.
          c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận.
          - Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua:    
TT Năm Danh hiệu Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định
1 2010 CSTĐ cấp cơ sở Số: 22/QĐ-SVHTT&DL ngày 14/01/2011 của Sở VHTT&DL Nam Định
2 2011 CSTĐ cấp cơ sở Số: 356/QĐ-SVHTT&DL ngày 08/12/2011 của Sở VHTT&DL Nam Định
3 2012 CSTĐ cấp cơ sở Số: 473/QĐ-SVHTT&DL ngày 05/12/2012 của Sở VHTT&DL Nam Định
4 2013 CSTĐ cấp cơ sở Số: 627/QĐ-SVHTT&DL ngày 25/12/2013 của Sở VHTT&DL Nam Định
5 2013 CSTĐ cấp Tỉnh Số: 680/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh NĐ
6 2014 CSTĐ cấp cơ sở Số: 56/QĐ-SVHTT&DL ngày 06/01/2015 của Sở VHTT&DL Nam Định
7 2015 CSTĐ cấp cơ sở Số: 697/QĐ-SVHTT&DL ngày 24/12/2015 của Sở VHTT&DL Nam Định
       
          - Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen tỉnh, Bộ hoặc tương đương trở lên)  
TT Năm Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
1 2010  Bằng khen. Đã có thành tích trong công tác tổ chức thực hiện Lễ Kỷ niệm 710 năm ngày mất Quốc công Tiết chế Hưng Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010.  QĐ Số 2527/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh NĐ
2 2012  Bằng khen. Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển đơn vị nhân 45 năm ngày thành lập (1967-2012)  QĐ Số 3516/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9/2012 của Bộ VHTTDL 
3 2013  Bằng khen. Đã có thành tích xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VII  QĐ Số 2527/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh NĐ 
4 2014 Bằng khen. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức chỉ đạo Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII- 2014 tại Nam Định. QĐ Số 2563/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh NĐ 
5 2016 Bằng khen. Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc QĐ số 986/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng CP
          d) Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:
          Trong quá trình công tác, ngoài nhiệm vụ quản lý đơn vị nhà trường bản thân còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, đạo diễn, biên đạo cho nhiều thế hệ học sinh - sinh viên và của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học khác tham dự hội thi, hội diễn đạt thành tích cao, được đồng nghiệp và xã hội ghi nhận cụ thể một số nội dung, lĩnh vực sau:
          1. Lĩnh vực Đạo diễn- Dàn dựng chương trình
          1.1. Phó Tổng Đạo diễn Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 710 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn năm 2010.
          1.2. Tác phẩm “Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc” - Giải nhất Toàn đoàn (khu vực)
          Năm công bố: 11/2013 - Hội diễn ngành Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Thanh Hóa.
          1.3. Tác phẩm“Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc” - Giải Nhất chung kết tại Hà Nội
          Năm công bố: 11/2013 - Hội diễn ngành Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Hà Nội.
          1.4. Tác phẩm “Hát văn Hầu đồng” - Giải Nhất khu vực và chung kết Hội diễn nghệ thuật Công ty cấp thoát nước toàn quốc.
          Năm công bố: 12/2013
          1.5. Đạo diễn chương trình nghệ thuật của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Nam Định:
          + Giải Nhất toàn Tỉnh - Tháng 9/2014 tại Nam Định
          + Giải Ba khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Tháng 10/2014 tại Hải Phòng.
          1.6. Đạo diễn chương trình nghệ thuật tham gia Hội diễn kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Công an Nhân dân:
          + Giải Nhất khu vực (tại Hải Phòng) - Tháng 4/2015
          + Giải Nhì toàn quốc (tại Hà Nội) - Tháng 5/2015
          + Giải Nhất Tiếng hát truyền hình CAND toàn quốc (tại Hà Nội) - Tháng 5/2015.
          1.7. Giải “Đạo diễn chương trình xuất sắc” Năm công bố: 6/2015 - Bộ VHTT&DL tại Hội thi tài năng trẻ HSSV các trường VHNT, TDTT&DL toàn quốc lần thứ II tại Đà Nẵng.
          2. Lĩnh vực đào tạo và biểu diễn
          2.1. Giảng viên có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đào tạo tài năng trẻ ngành Văn hóa nghệ thuật.
          Năm công bố: 9/2012 - Bộ VHTT & DL tại Hội thi tài năng trẻ HSSV các trường VHNT toàn quốc lần thứ I
          2.2. Tác phẩm “Thành Nam tôi yêu”- Giải A
          Năm công bố: 2012 - Liên hoan Âm nhạc Hội Nhạc sỹ Việt Nam khu vực phía Bắc (Vĩnh Phúc).
          2.3. Tác phẩm “Tình ca”-Giải B đơn ca
          Năm công bố: 2013 - Liên hoan Âm nhạc Hội Nhạc sỹ Việt Nam khu vực phía Bắc (Sơn La)
          3. Lĩnh vực biên đạo múa
          3.1. Biên đạo múa cùng Ê kíp dàn dựng của trung ương trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 750 năm Thiên trường Nam Định năm 2012.
          3.2. Biên đạo múa chương trình khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc năm lần thứ VII năm 2014.
          3.3. Tác phẩm “Hát văn Hầu đồng” Giá Cô bé - Giải Nhì
          Năm công bố: 02/2014 - Đoàn văn nghệ sỹ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định tham gia ngày thơ Việt Nam lần thứ XII của Hội Nhà văn Việt Nam
          3.4. Biên đạo múa trong vở diễn“Thành Hoàng Làng”-Giải B giải thưởng vở diễn sân khấu năm 2015
          Năm công bố: 2015 - Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam
          đ) Đóng góp xây dựng đơn vị:
           Sơ lược thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị:
          Trong tình hình khó khăn chung của cả nước về công tác tuyển sinh nhất là khối các trường Trung cấp Chuyên nghiệp trong đó đặc biệt là khối các trường Văn hóa Nghệ thuật. Xác định rõ điều đó, ngay từ khi sắp kết thúc năm học, Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức nhiều Hội nghị với tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên để tập trung trí tuệ, tìm phương pháp tổ chức tuyển sinh sao cho hiệu quả nhất. Tất cả các phương án thông tin tuyên truyền, quảng bá cho công tác tuyển sinh được thực hiện đến tận cơ sở, phân công giáo viên đến các trường phổ thông trong tỉnh để làm công tác tuyển sinh nhiều đợt, thông báo trên đài phát thanh của tất cả các xã trong tỉnh, tranh thủ sự tạo điều kiện giúp đỡ của Sở Giáo dục Đào tạo, phòng Giáo dục các huyện, thành phố để các trường học trong tỉnh giúp cho việc tuyên truyền và thông báo tuyển sinh. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh của nhà trường vẫn nằm trong tốp 10 trường Văn hóa Nghệ thuật đạt kết quả tuyển sinh cao nhất cả nước.
          Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện về vật chất lẫn tinh thần cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các lớp đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh. Tổ chức cho giáo viên thường xuyên cập nhật, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. Hàng năm 100% giáo viên tham gia hội giảng từ cấp nhà trường đến cấp thành phố, tỉnh và quốc gia. Sau các đợt đều có tổng kết, xếp loại và yêu cầu giáo viên viết thu hoạch, xây dựng sáng kiến kinh nghiệm. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá cao như:
          Sáng kiến cấp Tỉnh của Thạc sĩ Trần Hải Minh: Phương pháp biên tập và dàn dựng chương trình Sân khấu tổng hợp.
          Nhà trường hiện đào tạo 12 chuyên ngành Trung cấp nghệ thuật chủ yếu là các ngành năng khiếu nghệ thuật, mỹ thuật. Căn cứ vào chương trình khung TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình khung ngành học của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, nhà trường biên soạn chương trình giáo dục, thẩm định và đưa vào đào tạo sát với yêu cầu việc làm. Học sinh ra trường hầu hết được tiếp nhận vào làm việc đúng với chuyên ngành được đào tạo và đã phát huy tốt tri thức học tập và điều kiện công tác thực tế. Nhiều em đã giành được giải cao trong các kỳ hội diễn nghệ thuật, triển lãm tranh học sinh, sinh viên toàn quốc.
         Thực hiện chỉ tiêu liên kết đào tạo Đại học các ngành: Quản lý văn hoá, Th­ư viện - Thông tin, Văn hoá Du lịch (Đại học Văn hoá Hà Nội), Sư­ phạm Mỹ thuật, S­ư phạm Âm nhạc (Đại học S­ư phạm Hà Nội), Mỹ thuật (Đại học Mỹ thuật Việt Nam), Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội.
          Năm 2014 và 2016  phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định tổ chức 4 lớp tập huấn, trong đó có 3 lớp tập huấn hư­ớng dẫn âm nhạc và sử dụng đàn Organ cho giáo viên mầm non và 1 lớp nhân viên thư­ viện tiểu học nhằm nâng cao nghiệp vụ về tổ chức xây dựng thư viện theo h­ướng thân thiện. Kết thúc toàn khoá tập huấn học viên đ­ược trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn phục vụ tốt yêu cầu công tác ở cơ sở. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo hết sức khen ngợi và khẳng định kết quả tập huấn các lớp đạt chất lư­ợng tốt.
Công tác rèn luyện và quản lý học sinh - sinh viên vào nề nếp, giúp nâng cao chất l­ợng và hiệu quả đào tạo. Thực hiện tốt mục tiêu đào tạo là hình thành nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đào tạo những ngư­ời lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu n­ước, yêu CNXH, sống lành mạnh có kiến thức văn hoá, khoa học, kỹ năng nghề nghiệp. Có sức khoẻ, có đủ khả năng cần thiết, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nư­ớc.
Thư­ờng xuyên giáo dục ý thức công dân, phẩm chất đạo đức của học sinh - sinh viên và phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà tr­ường. Là đơn vị đ­ược công nhận Tr­ường có nếp sống văn hoá, duy trì tốt môi trư­ờng văn hoá lành mạnh, trong sạch, không có tệ nạn xã hội.
          Nhà tr­ường luôn chăm lo đến việc xây dựng cán bộ, giáo viên và công nhân viên bằng ph­ương pháp tự đào tạo và cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý. Tăng c­ường đội ngũ giáo viên có chuyên môn, đư­ợc đào tạo chính quy, nâng cao chất l­ượng đội ngũ giáo viên nhà tr­ờng. Hiện nay, nhà tr­ường có tổng số 37 giáo viên đạt trình độ Đại học, trong đó có 15 thạc sĩ, 1 đồng chí đang nghiên cứu sinh, 3 đồng chí đang học cao học. Đến năm 2017 tr­ờng phấn đấu có trên 1/2 tổng số giáo viên đạt trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.
          Về trình độ lý luận chính trị: Có 3 đồng chí tốt nghiệp cử nhân chính trị,  4 đồng chí cao cấp lý luận chính trị, 6 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
          Với những kết quả công tác trong 2 năm qua, tập thể và cá nhân nhà trường đã vinh dự được các cấp khen thưởng như sau:
Năm 2015:
Tập thể:        Danh hiệu
  • Bằng khen của Bộ VHTTDL.
  • Toàn đoàn: Chứng nhận“Tập thể Xuất sắc” Hội thi tài năng trẻ HSSV các trường VHNT,TDTT và DL toàn quốc lần thứ II.
  • Cờ  “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015”
    QĐ số 65/QĐ- UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh NĐ
  • Cờ thi đua của Bộ VHTTDL” Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015” QĐ số 836/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2016
Cá nhân:
                       - Trần Hải Minh:
                               + Đạo diễn chương trình xuất sắc
Tại Hội thi “Tài năng trẻ HSSV các trường VHNT-TDTT&DL” lần thứ II-Năm 2015.
                       - Học sinh:
                                + Vũ Hồng Nhung - HC Bạc - Cảm hứng Thành Nam
                                + Đặng Thu Phương - HC Bạc hát văn Mùa trăng nhớ Bác
                                + Trần Thuỳ Linh - HC Bạc hát văn hầu đồng giá cậu bé
                                       + Đào Thị Hồng Nhân HS SP Mỹ thuật K23
                                         Giải 3: Tranh lụa “Tình yêu biển đảo”
                                + Trần Hà Linh: KK - trích đoạn Thị Màu lên chùa
                     - Trần Đình Tuyên: Giải Nhất GV dạy giỏi cấp trường. Giải Nhất GV dạy giỏi cấp Tỉnh. Giải Nhì GV dạy giỏi toàn quốc.
                     - Lương Văn Phương: Giải Nhì GV dạy giỏi cấp Tỉnh
                           - Trần Đình Tuyên: Bằng khen của Bộ VHTTDL số 105/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2016” đã có thành tích xuất sắc trong Xây dựng và tổ chức hoạt động đào tạo tại địa phương năm 2015.
* Chiến sĩ thi đua cơ sở: Đ/c Trần Hải Minh, Đ/c Toàn, Đ/c Thuý Hoa, Đ/c Sơn, Đ/c Loan, Đ/c Liên, Đ/c Lợi, Đ/c Hoài Anh, Đ/c Hường, Đ/c Tân, Đ/c Tuyên 
*Giấy khen của Giám đốc Sở: Đ/c Trần Thăng, Hoàng Cúc, Đức Thuận,Vũ Hoa, Thanh Phương, Như Hoa, Nguyệt, Cường, Hà Giang.  
Năm 2016:
Tập thể: - TTLĐXS : Phòng Kế hoạch- tài chính
                QĐ số 1548/QĐ-UBND ngày 27/7/2016
- TTLĐXS : Khoa Sân khấu & Múa
                 QĐ số 1548/QĐ-UBND ngày 27/7/2016
Cá nhân:     - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
                            + Trần Hải Minh QĐ số 968/QĐ-TTg ngày 02/6/2016
                   - Bằng khen của UBND tỉnh: QĐ số 1548/QĐ-UBND ngày 27/7/2016
                            + Phạm Thị Loan
                             + Trần Hữu Toàn
                             + Trần Đức Lợi
                             + Vũ Thành Tân
                             + Trần Văn Thăng
                   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:
                    + Trần Hải Minh
            Để đáp ứng tình hình phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong những năm qua, nhà trường đã tập trung cố gắng nâng cấp trường trở trường Cao đẳng VHNT&DL. Tập thể nhà trường quyết tâm phấn đấu tiếp tục xây dựng và phát triển để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo trong thời gian tới.
          e) Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): Không
            Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai.
 
Xác nhận, đánh giá của đơn vị 
         Nam Định, Ngày 01 tháng 10 năm 2016
                               NGƯỜI KHAI 
                                     (Đã ký)
 
 
 
                                                                                                       Trần Hải Minh
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây