Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định

https://cdvhntdlnd.edu.vn


HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BCH TƯ ĐẢNG KHÓA XII

     Ngày 31/7/2017, chi bộ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ đảng viên và đối tượng cảm tình Đảng theo kế hoạch số 27-KH/ĐUK ngày 24/7/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nam Định bằng hình thức truyền hình trực tiếp.
           Tại đây, toàn thể cán bộ đảng viên và đối tượng cảm tình đảng đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – UV TƯ Đảng, Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa XII khẳng định xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
DSC 6744

          Thông qua Hội nghị mỗi cán bộ đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
          Buổi chiều, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hải Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, toàn bộ cán bộ đảng viên đã thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy đảm bảo quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn nêu trong nghị quyết, đề ra các biện pháp thiết thực gắn với thực tiễn hoạt động của nhà trường.
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Loan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây