Fanpage Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định https://www.facebook.com/cdvhntdlnd

Phòng Đào tạo và NCKH

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (Phòng ĐT&NCKH):
a/ Công tác Đào tạo
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về các nội dung hoạt động sau đây:
- Nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng quy mô đào tạo; đề xuất các ngành, chuyên ngành và xác định nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo trong Trường. Nghiên cứu, biên soạn nội dung các Đề án xin mở mã ngành mới.
- Quản lý nội dung giảng dạy, học tập các chương trình đào tạo của Trường, thực hiện đúng các Chương trình khung của Bộ GDĐT và Bộ VHTTDL. Tham mưu triển khai, thẩm định, phê duyệt Đề cương chi tiết bài giảng các môn học, học phần. Kiểm soát việc thực hiện nội dung, chương trình, các giáo trình đào tạo do Nhà trường ban hành đối với các Khoa và từng Giảng viên.
- Thực hiện và kiểm soát việc tổ chức đào tạo theo đúng Quy chế đào tạo Trung cấp, Cao đẳng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng theo kế họach và quy định của Trường.
- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình đối với ngành nghề được phép đào tạo.
- Tổ chức thực hiện tốt quy chế giảng dạy, học tập. Quản lý việc kiểm tra coi thi, học lại, thi lại, chỉ đạo học kỳ hè.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, giảng dạy - học tập từng học kỳ và toàn năm học, triển khai thực hiện sau khi trình phê duyệt.
- Tham gia công tác: tuyển sinh, tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng các bậc, hệ đào tạo của Trường.
- Quản lý kết quả học tập của HS-SV. Đề xuất Hiệu trưởng xem xét HS-SV học tiếp, ngừng học, buộc thôi học, chuyển đổi hình thức học tập của HS-SV theo quy chế hiện hành.
 b/ Công tác Nghiên cứu Khoa học
+ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
+ Tổ chức triển khai, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học.
+ Thực hiện các quy chế, chế độ nghiên cứu khoa học trong toàn trường. Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Giảng viên.
+ Phối hợp các Khoa tổ chức Hội thảo, hội nghị khoa học, báo cáo chuyên đề.
+ Thường trực của Hội đồng Khoa học, có trách nhiệm chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp định kỳ của Hội đồng.
+ Tham mưu thành lập và tham gia các Hội đồng về đào tạo, về nghiên cứu khoa học, các Hội đồng chức năng khác theo quy định.
c/ Công tác đánh giá và kiểm định chất lượng.
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nội bộ về Giáo dục & Đào tào trong phạm vi Nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục tại các bậc học: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; các loại hình đào tạo: Chính quy, không chính quy.
- Trình Hiệu trưởng quy trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng.
- Tham mưu cho Ban giám hiệu trong tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp đúng theo các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường.
- Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.
- Tham gia tư vấn nghiệp vụ quy trình thi, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá cho các khoa.
- Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định kết quả chấm bài các học phần, môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần, môn học và qua sự phản ánh của HS-SV.
- Xây dựng quy trình thi, kiểm tra kết thúc học phần để thống nhất chung trong toàn trường.
- Xây dựng các biểu mẫu đánh giá, báo cáo định kỳ, chuyên đề, sơ kết, tổng kết về  lĩnh vực đào tạo cho các bộ phận chức năng và các khoa.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về các nội dung trên theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.
Đường dẫn
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay188
  • Tháng hiện tại17,890
  • Tổng lượt truy cập2,177,981
Liên kết đào tạo
Văn bản mới

pts2021

Phiếu đăng ký tuyển sinh năm 2021

Lượt xem:145 | lượt tải:108

hsck

HỒ SƠ CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Lượt xem:157 | lượt tải:59

CBCK21

Quyết định công bố công khai chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Lượt xem:202 | lượt tải:90

PTS2020

Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh 2020

Lượt xem:501 | lượt tải:590

DHLT

Hồ sơ tuyển sinh đại học liên thông năm 2019

Lượt xem:673 | lượt tải:1466
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây